Uzavírka ulice Zápská v termínu od 12. března 2018 do cca konce května 2018

Vážení občané,

od 12. března 2018 došlo k úplné uzavírce ulice Zápská v místě před areálem STK, a to z důvodu provádění plánované rekonstrukce splaškové kanalizace v této části ulice. Zároveň také dojde k uzavírce ulice Ve Vrbičkách na příjezdu od ul. Zápské (u STK). Uzavírka potrvá přibližně do konce května 2018.

Uzavírka bude v úseku začínajícím od křižovatky s místní komunikací Ve Vrbičkách – včetně prostoru křižovatky – a končící křižovatkou s ulicí s místní komunikací ul. Karla Lípy. Celková délka uzavírky je 120 m. Přístup do všech nemovitostí dotčených uzavírkou bude zajištěn. Objízdná trasa je stanovena po silnici III/2452 ul. Zápská, silnici II/101 ul. Průmyslová, silnici II/610 ul. Pražská, silnici II/610 Masarykovo náměstí, silnici II/610 ul. Ivana Olbrachta a silnici II/245 ul. Královická, a to obousměrně pro veškerý provoz.

Během úplné uzavírky Zápské ulice dojde také ke změně provozu linek PID č. 346, 376, 478. Společnost ROPID zajistí objízdné trasy autobusových linek. Informace ke změnám autobusových linek budou zveřejněny na webových stránkách města, webových stránkách ROPID a příslušných autobusových zastávkách.

Děkujeme za pochopení,
Odbor dopravy MěÚ

Více informací naleznete na www.brandysko.cz

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.3.2018