Upozornění na přechodnou úpravy silničního provozu na místních komunikacích ul. Třebízského, ul. V Mýtkách a ul. Generála Sedláčka, v k.ú. Stará Boleslav 01.-25. 11. 2019

V termínu 01. 11. – 25. 11. 2019, bude z důvodu provádění stavebních prací – vybudování přípojky kNN v rámci akce „St. Boleslav, Třebízského 112/94 kNN pro MŠ“, na místních komunikacích ul. Třebízského, ul. V Mýtkách a ul. Generála Sedláčka přechodná úprava silničního provozu.

Tato spočívá v omezení provozu na ul. Třebízského – zúžení komunikace u chodníku a omezený provoz vozidel za pomoci svislého dopravního značení, zákaz vjezdu do ulice V Mýtkách z ulice Třebízského, a z ulice V Mýtkách do ulice Třebízského. Z ulice V Mýtkách je vedena objízdná trasa ulicemi Generála Sedláčka a Hlavenecká – viz DIO.

Do nemovitostí, u kterých budou prováděny stavební práce, bude zajištěn bezpečný přístup. Otevřené výkopy budou zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti budou osvětleny.

-raf- 23.10.2019

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    23.10.2019