Upozornění na dopravní omezení – Komenského náměstí od 23.8.2019

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás upozornit na dopravní omezení, které bude od 23.8.2019 do konce měsíce září 2019 a to na Komenského náměstí, v Brandýse nad Labem, na vozovce před budovou Městského úřadu. Toto omezení je z důvodu nutnosti opravy propadu vozovky u středového ostrůvku na této křižovatce ul. I. Olbrachta x Komenského náměstí.

Omezení provozu bude následovné: provoz bude veden jednosměrně ulicí Komenského nám. směrem z Masarykova nám. na Čelákovice. Směr z od Čelákovic bude veden jednosměrně podél soukromého parkoviště, kde v křižovatce s ul. I. Olbrachta vozidla pojedou vpravo na Starou Boleslav nebo vlevo na náměstí v Brandýse nad Labem. Odbočení na Čelákovice bude možné pouze na křižovatce I. Olbrachta x Komenského nám. před restaurací Záložna vlevo. Označení hlavních a vedlejších silnic zůstává v současném stavu. Pro jízdu na Čelákovice, pro řidiče jedoucích od Staré Boleslavi, je možné využít i ulici Na Celné, pod brandýským zámkem. Situace je graficky znázorněna v obrázku v příloze.

Děkujeme za pochopení a dodržování přechodného dopravního značení a ohleduplnost k ostatním účastníků silničního provozu.

-raf- 22.8.2019

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    22.8.2019