Upozornění na 5. etapu opravy silnice II/101 v Brandýse nad Labem 06.05.– 18.05.2019

Oprava silnice č. II/101 v Brandýse nad Labem od čerpací stanice BENZINA – k. úpravy. Staničení km 104,000 – 105,214. Etapa 5: Termín 06.05. – 18.05.2019

Uzavřená část: úsek od čerpací stanice BENZINA – k. úpravy v délce 1,2 km. Staničení km 104,000 – 105,214.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Záryby je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Brandýs n L. budou na křižovatce silnic II/101 x III/24410 budou vedeni po silnici III/24410 do obce Polerady na křižovatku silnic III/10158 x III/2448 – Polerady a odtud dále po silnici III/2448 na křižovatku silnic III/2448 x III/0109, odtud dále po silnici III/0109 na křižovatku silnic III/0109 x III/0101 a dále do města Brandýs nad Labem, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Polerady je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 7 km

Trasy objízdných tras a uzavřeného úseku viz grafika níže nebo Mapě dopravních omezení.

 

5.5.2019 -raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    5.5.2019