Umíme i domácí péči

18.1.2024 11:20 hod. se na nás obrátila sestra z domácí péči, že v ul. Kralupská spadl její pacient z postele a jeho žena není schopna ho sama vrátit na lůžko a ona je na cestě na místo. Chtěla požádat, zda bychom nedojeli k pacientovi a nepokusili se jej vrátit na lůžko. Toto strážníci ihned učinili a muže vrátili na lůžku. Muž nejevil žádné zranění a nežádal přivolání záchranky. Se sestrou domácí péče bylo dohodnuto, že ještě provede kontrolu pacienta. Proto strážníci z místa odjeli a muže nechali v péči manželky.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.2.2024