Ty stříkačky …

16. 11. 2020 v 10:30 hod. jsme byli přivoláni do ulice Husova, kde byla odhozená injekční stříkačka. Stejnou věc jsme řešili i druhý den v 15:40 hod, tentokrát na Ostrůvku. V obou případech byli nálezci poučeni, aby na nález nesahali. Na místo se dostavili strážníci a stříkačky sebrali a dali do kontejneru a jako nebezpečný odpad budou zlikvidovány.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.12.2020