Trestní odpovědnost- policisté se věnovali žákům 8. ročníků Základní školy Stará Boleslav. 

Trestní odpovědnost – Policie České republiky

Ve čtvrtek 9. listopadu tohoto roku se policistka z Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD společně s preventistou kriminality městské policie věnovali žákům 8. ročníků Základní školy Stará Boleslav.

Besedy na téma trestní odpovědnost proběhly v rámci projektu prevence kriminality „NA PRAHU DOSPĚLOSTI“, jehož cílem je podpořit zdravý vývoj dětí a mládeže a informovat je o jejich právech, ale i povinnostech. Důraz byl kladen především na protiprávní jednání mladistvých, výchovné problémy a možnosti, jak mohou být z pozice jednotlivých institucí řešeny. Během dopoledních přednášek byly zmíněny příklady provinění, kterých se mládež nejčastěji dopouští, vysvětlen rozdíl mezi přestupkem a trestným činem a došlo i na druhy trestů pro mladistvé.

Věříme, že předané informace žáky zaujaly a rozšíří jim obzory v jejich životě. Mnohdy právě nevědomosti vedou k problémům, kterých mohou později litovat.

prap. Veronika Borovičková
9. listopadu 2023

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    10.11.2023