Trestní odpovědnost- policejní preventisté se věnovali žákům Základní školy Palachova v Brandýse nad Labem. 

V pátek 24. března tohoto roku se policistka z Oddělení tisku a prevence společně s preventistou kriminality městské policie věnovali žákům všech šestých ročníků Základní školy Palachova v Brandýse nad Labem.

Besedy na téma trestní odpovědnost proběhly v rámci projektu prevence kriminality „NA PRAHU DOSPĚLOSTI“, jehož cílem je podpořit zdravý vývoj dětí a mládeže a informovat je o jejich právech, ale i povinnostech. Důraz byl kladen především na protiprávní jednání mladistvých, výchovné problémy a možnosti, jak mohou být z pozice jednotlivých institucí řešeny. Během dopoledních přednášek byly zmíněny příklady provinění, kterých se mládež nejčastěji dopouští, vysvětlen rozdíl mezi přestupkem a trestným činem a došlo i na druhy trestů pro mladistvé.

Věříme, že předané informace žáky zaujaly a rozšíří jim obzor v dalším životě. Mnohdy právě nevědomosti vedou k problémům, kterých mohou později litovat.

Trestní odpovědnost – Policie České republiky

                

por. Bc. Lucie Nováková
komisař
P ČR Praha venkov – VÝCHOD
24. března 2023

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    24.3.2023