Trampování v březnu???

22.3.2023 v 19:30 hod. nám bylo občany oznámeno, že na louce mezi sídlištěm Na Kloboučku a kasárnami, už druhý den stanují nějací lidé a že teď si tam rozdělali oheň. Hlídka dorazila na místo a zastihla zde mladíka a slečnu, kteří podle jejich slov nemají teď kde spát, a tak chtěli přečkat noc tady. Oheň si rozdělali, aby si mohli upéct buřty. S ohledem na to, že oba jevili známky mírného opojení alkoholem, tak byla obava, že by nemuseli dobře zahasit oheň. Proto za dozoru strážníků došlo k uhašení ohně a byli vyzváni, že hned ráno místo opustí.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    3.5.2023