To je zákon, kámo – návazný program REVOLUTION TRAIN

KRAJ – Další dvě středočeské základní školy se zapojily do návazného programu projektu REVOLUTION TRAIN.

Policistky z  Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Středočeského kraje navštívily tento týden hned dvě základní školy ve Středočeském kraji. Ve čtvrtek 9. května 2019 se rozjely do Základní školy v Černošicích na Praze západ a následující den  v lektorské činnosti pokračovaly na Základní škole ve Staré Boleslavi na Praze východ. Děti osmých a devátých  ročníků, které se zúčastnily preventivního projektu v protidrogovém vlaku, navázaly s policistkami  další částí. Tentokrát již nešlo o pohled na problém z hlediska závislosti, škodlivosti drog. Podstatou návazného programu „To je zákon, kámo“ je rozšíření a upevnění právního povědomí dětí a všech právních důsledků, které souvisí s touto problematikou. Děti ve třídách vytvořily skupinky, a po opětovném zhlédnutí stejného příběhu z protidrogového vlaku, se společně zaměřily na příčiny, vývoj a důsledky drogové závislosti z perspektivy policejního týmu.to je zákon kámo.jpg
Policistky udělovaly body jednotlivým týmům za jejich odpovědi a na konci celého programu vyhodnotily ten nejlepší. Vítězný tým od nich obdržel  drobné dárky. Žáci odcházeli plni dojmů a nových poznatků. Jsou zase blíže ke správnému rozhodnutí o tom, co je pro ně dobré a co ne. Poznali, že zákon má lidi chránit v obtížných situacích a ne je omezoval. Že život, který žijí, je jen jejich a pouze na nich závisí, jaký bude a jak ho prožijí.

Projekt REVOLUTION TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární prevenci. Jedná se o preventivní interaktivní projekt, založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku. Získat správný náhled na legální i nelegální drogy, závislosti a zároveň je inspirovat k pozitivním životním volbám.

Součástí projektu jsou návazné programy a sběr anonymních dat, které pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence.

Úspěch projektu v sousedním Německu ukazuje, že svou formou a provedením je univerzálním komunikačním nástrojem, který je srozumitelný i za hranicemi českého kulturního prostředí. Věříme, že se bude i nadále rozvíjet a doplňovat stávající preventivní programy primární prevence.

por. Mgr.Markéta Johnová
tisková mluvčí P ČR Mělník
14.5.2019

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    15.5.2019