Strážník se obětoval

18. 3. 2022 17:37 naše hlídka projížděla ulicí M. Švabinského a v blízkosti zastávky si strážníci všimli dýmu vycházejícího z odpadkového koše. Došlo zde patrně k iniciaci ohně nedopalkem a tak jedem ze strážníků bez přemýšlení a pln odhodlání doběh ke koši a za použití vlastního nápoje, cca 1 litrem koš uhasil. Nikdo nebyl po celou dobu zákroku zraněn a mimo vypotřebovaného nápoje, nevznikla ani škoda na majetku. Díky kolego za Tvou oběť Jendo :-).

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    28.4.2022