Strážníci prezentovali práci MP na Dni bezpečnosti silničního provozu u 26.  pluku velení, řízení a průzkumu

20. 4. 2023 se naši strážníci, kteří se podílí na preventivních programech v našem městě, zúčastnili akce Den bezpečnosti silničního provozu u 26.  pluku velení, řízení a průzkumu, který pořádá uvedený útvar Armády ČR. Jako jedno ze stanovišť byl i stánek naší MP, která zde dětem ze škol z našeho města a okolí, předvedla svou výstroj a výzbroj, vybavení pro odchyty zvířat a nové vozidlo. Děti si vše mohly vyzkoušet, osahat a ptát se na naší práci, čehož náležitě využily. Děti si také mohly vyzkoušet a osahat součásti naší výstroje a výzbroje. A aby si vše dobře zapamatovaly, dostaly i malé dárečky v podobě reflexních předmětů, tak abychom zvýšili jejich viditelnost při jejich cestách po městě i mimo něj.

-raf- 21. 4. 2022

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    21.4.2023