Stejně se nedohodly

31. 8. 2020 v 10:34 hod. při kontrolní činnosti strážníků v ul. Výletní došlo nedaleko od nich k nehodě dvou vozidel. Řidičky se zprvu na místě dohodly, že sepíšou záznam o dopravní nehodě a nebudou volat Policii ČR. Protože nebylo třeba další naší asistence, hlídka z místa odjela. V 11:00 hod. se ovšem řidičky ozvaly, že se nemohou dohodnout o zavinění a průběhu nehody a nezbylo nakonec nic jiného, než zavolat na místo dopravní policii, která věc zadokumentovala.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.9.2020