Stany na Ostrůvku

26. 7. 2020 v 7:55 hod. při hlídce na Ostrůvku, byly strážníky nalezeny tři stany. S ohledem na to, že v provozním řádu lesoparku je stanování zakázáno, byly s tím seznámeny osoby, které ve stanech pobývaly. Ty ihned uposlechly a stany uklidily.  Protože se nejednalo o závadové osoby a na místě byl pořádek, strážníci věc vyřešili domluvou. Během BHČ byly zjištěny tři stany na ostrůvku u břehu Labe v areálu lesoparku Ostrůvek.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    20.8.2020