Stále ve střehu

15. 4. 2020 v 15:25 hod. hlídka MP při běžné činnosti zjistila kolonu vozidel v ul. F. X. Procházky. Následně bylo zjištěno, že ta vznikla z důvodu zákroku RZS, která zde měla zastavenou sanitu a vozidla nemohla projíždět. Strážníci tedy po nezbytně nutnou dobu usměrňovali provoz, a jak to bylo možné, vůz RZS byl přeparkován na chodník. Během toho zákroku si strážníci všimli muže, který seděl opodál a neměl nasazenou roušku.  Když ho na to upozornili, tak jim muž odvětil, že kouří a že to roušku mít nemusí. Po ukončení usměrňování provozu, strážníci mužovo jednání vyřešili a muž (30 let) z místa odešel s nasazenou rouškou a s pokutou ve výši 10.000 Kč,- za neuposlechnutí výzvy úřední osoby.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.5.2020