Společně jsme dědu vrátili domů

13. 12. 2022 v 7:00 jsme byli přivoláni do jedné z boleslavských cukráren, kde měl být starší muž, který působil zmateným a dezorientovaným dojmem a mluvil s nepřítomnými osobami. Hlídka po příjezdu našla seniora, který skutečně jevil známky dezorientace v čase a místě. Nechtěl hlídce sdělit žádné informace, které by vedly k jeho identifikaci, pouze to, že jede za dcerou. Byl proveden dotaz na Policii ČR, zda někoho podobného nemají v pátrání, ale bohužel byl negativní. Následně hlídka využila osobní znalost pracovnice pobočky Checkpoint, se kterou se muž rozmluvil a sdělil příjmení a pracovnice si vzpomněla, že v minulosti s mužem řešila nějaké záležitosti. Tím byla zjištěna totožnost muže (81 let). Následně byl telefonicky, u zastupitele obce, kde muž bydlel, zjištěn kontakt na rodinu, která nevěděla, že jim senior odešel z domu. Poté už je došlo k potvrzení totožnosti u Policie ČR a muž byl předán rodině.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    30.1.2023