Spící opilec v parku

27. 9. 2022 14:10 strážník při pravidelné kontrole parku u autobusového nádraží nalezl za keřem ležícího muže. Po následné kontrole bylo zjištěno, že se nejedná o zdravotní indispozici, ale o spícího muže bez domova. Ten so dal i nějaký alkohol a to ho zmohlo. Proto byl probuzen a nasměrován pryč, s tím, že se jedná o místo, kde si hrají děti. Muž s omluvou místo opustil.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    31.10.2022