Špatně zvolený pitný režim

26.6.2023 v 14:30 hod. projížděla hlídka MP po mostech a u odbočky do Hluchova strážníci spatřili muže ležícího v trávě. Proto ihned u muže zastavili, aby se zjistili, co se stalo. Po probuzení muže bylo jasné, že muž je „pouze“ pod vlivem alkoholu a zmohlo ho tropické počasí. Muže nejevil žádné známky zranění a ani si na nic nestěžoval, proto se odebral k domovu.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.8.2023