Rohatý v ulicích s předstihem

24. 11. 2019 ve 23:40 hod. bylo telefonicky oznámeno, že v ul. Na Celné běhá kozel ze zámku. Strážníci se spojili s kastelánem zámku a společně i s hlídkou Policie ČR, kozla Františka sevřeli do kleští rojnice a byl umístěn do jeho výběhu, kde mu byl udělen trest domácího vězení.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    10.12.2019