Propadlá komunikace

8. 10. 2020 v 9:10 hod. bylo občanem oznámeno, že v boleslavské ulici Palackého došlo k propadnutí vozovky. Hlídka se dostavila na místo, spojila se s oznamovatelem, který označil propad. Hlídka na místě ihned díru ve vozovce označila reflexní barvou, aby byla zvýrazněna. Poté jsme věc předali k řešení správci komunikace, který musí zajistit opravu vozovky.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.10.2020