Proč?

2. 9. 2020 v 16:00 hod. jsme byli občankou informováni, že v ul. Královická, nedaleko školního zařízení, leží použitá injekční stříkačka. Hlídka ihned dojela na místo a nalezenou stříkačku bezpečně zajistila a bude předána k likvidaci jako nebezpečný odpad.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.9.2020