Pro jistotu…

24. 5. 2021 v 02:02 jsme byli požádáni pracovníkem zámečnické pohotovosti o zjištění totožnosti osoby, které žádá o otevření bytu v lokalitě U Vodojemu. Žádající osoba u sebe neměla žádný doklad totožnosti a sám prý má pochybnosti. Hlídka po příjezdu na místo provedla perlustraci zúčastněných osob a veškeré pochybnosti, se tím ukázaly jako zbytečné a tak mohl být byt otevřen.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    18.6.2021