Příliš mnoho RZ

30. 4. 2021 v 12:55 nám bylo oznámeno, že v ulici Lipová, pod schody leží víc kusů registračních značek od vozidel. Po příjezdu, bylo perlustrací, že 3 ks RZ jsou hlášeny jako ztracené a jedna jako odcizená. Odcizená byla předána na Policii ČR a odcizené na odbor dopravy. Policie bude věc dále prověřovat.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    24.5.2021