Preventivní programy pro mladistvé- policejní preventisté besedovali s žáky Základní školy Palachova v Brandýse nad Labem. 

Preventivní programy pro mladistvé – Policie České republiky 

Ve dnech 30. a 31. března tohoto roku  policistka z Oddělení tisku a prevence společně s preventistou kriminality městské policie besedovali s žáky všech devátých ročníků Základní školy Palachova v Brandýse nad Labem.

Přednášky na téma trestní odpovědnost proběhly v rámci projektu prevence kriminality „NA PRAHU DOSPĚLOSTI“, jehož cílem je podpořit zdravý vývoj dětí a mládeže a informovat je o jejich právech, ale i povinnostech. Důraz byl kladen především na protiprávní jednání mladistvých, výchovné problémy a možnosti, jak mohou být z pozice jednotlivých institucí řešeny.

V průběhu besed byly zmíněny příklady provinění, kterých se mládež nejčastěji dopouští, vysvětlen rozdíl mezi přestupkem a trestným činem a došlo i na druhy trestů pro mladistvé.

Věříme, že předané informace žáky zaujaly a rozšíří jim obzor v dalším životě. Mnohdy právě nevědomosti vedou k problémům, kterých mohou později litovat.

        

por. Bc. Lucie Nováková
komisař
P ČR Praha venkov – VÝCHOD
31. března 2023

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    31.3.2023