Preventivní programy na základních školách – policistka besedovala s žáky o trestní odpovědnosti a bezpečném chování na sociálních sítích.

Preventivní programy na základních školách – Policie České republiky

Ve dnech 11., 12. a 14. března tohoto roku se policistka Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD věnovala žákům čtvrtých, šestých a sedmých ročníků Základních škol Na Výsluní a Palachova v Brandýse nad Labem.  V rámci preventivního projektu „Tvoje cesta onlinem“ se děti dozvěděly o způsobech, jakými internetoví predátoři oslovují své potenciální oběti, jak s nimi manipulují a jakých veřejně dostupných informací využívají. Žákům bylo vysvětleno na koho se obrátit a především jakých rizikových ukazatelů si při komunikaci s osobou na internetu všímat.

Dále ve středu 13. března 2024 proběhla přednáška v budově Základná školy Palachova v Brandýse nad Labem. Policistka spolu se strážníkem městské police besedovali s žáky sedmých a osmých ročníků na téma trestní odpovědnost. Cílem  preventivní aktivity bylo informovat děti o jejich právech, ale i povinnostech. Důraz byl kladen především na protiprávní jednání mladistvých, výchovné problémy a možnosti, jak mohou být z pozice jednotlivých institucí řešeny. Nechyběly příklady provinění, kterých se mládež nejčastěji dopouští a vysvětlen byl i rozdíl mezi přestupkem a trestným činem.

Věříme, že předané informace žáky zaujaly a rozšíří jim obzor v dalším životě. Mnohdy právě nevědomosti vedou k problémům, kterých mohou později litovat.

prap. Veronika Borovičková
14.března 2024

      

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    14.3.2024