Preventivní činnost na základních školách- na primární protidrogovou prevenci i bezpečnost dětí se zaměřili policejní preventisté. 

Dne 1. března 2023 se žáci osmých ročníků Základní školy ve Staré Boleslavi zapojili do projektu primární protidrogové prevence „TVOJE CESTA NAČISTO“. Interaktivní přednáška byla proložena promítáním skutečného příběhu a soutěžní hrou. Policistky program průběžně doplňovaly odborným výkladem z trestního a přestupkového práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje.  Vysvětlovaly trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek s cílem posílit u dospívající mládeže právní vědomí, prohloubit diskusi o rizicích závislosti a zvýšit u žáků motivaci ke zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti.

Dne 2. března tohoto roku navštívili policejní preventisté žáky třetích ročníků Základní školy Na Výsluní v Brandýse nad Labem.  Preventivní program byl zaměřen na zásady bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou. Policisté dětem připomněli jaká nebezpečí a nástrahy na ně mohou čekat na ulici, nebo v okolí domova. Nastínili různé rizikové situace a děti si vyzkoušely jak se správně zachovat. Na závěr si žáci zopakovali čísla tísňových linek integrovaného záchranného systému, jak na ně volat a nechybělo ani připomenutí důležitosti viditelnosti osob, kterou lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z reflexních materiálů.

por. Bc. Lucie Nováková
komisař
P ČR Praha venkov – VÝCHOD
3. března 2023

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    3.3.2023