Prevence proti šikaně na školách

Praha venkov – VÝCHOD – Policisté si s žáky a studenty povídali o šikaně a následcích protiprávního chování.

V rámci preventivní činnosti proběhla minulý týden na Gymnáziu v Brandýse nad Labem preventivní přednáška pro studenty prvních a druhých ročníků na téma šikana, kyberšikana a trestní odpovědnost. Bohužel je to problém, se kterým se děti a studenti setkávají v různých kolektivech. Ať ve školním prostředí, či v některých zájmových kroužcích. Proto je důležité v rámci prevence o těchto tématech mluvit, aby každý věděl, jak se v takové situaci zachovat.

Problematika šikany, kyberšikany a trestní odpovědnosti se netýká pouze studentů středních škol, ale i žáků základních škol. Pro žáky 7. ročníků Základní školy v Klecanech proběhla obdobná přednáška dnes, v pondělí 11. listopadu. Během diskuze někteří žáci svým spolužákům řekli svojí zkušenost se šikanou, a také způsob, jakým byla řešena. Snahou policistky z oddělení tisku a prevence bylo zejména to, aby všichni respektovali pravidlo „Nedělej druhému to, co by se nelíbilo Tobě“ a pokud by se někdo s něčím podobným setkal, tak aby věděl, jak se správně zachovat.

V této činnosti budeme pokračovat i nadále.

por. Mgr. Eva Hašlová
11.11. 2019

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.11.2019