Přes bariéry s policií- do sportovně charitativní akce se zapojili i brandýští studenti maturitních ročníků.

Přes bariéry s policií – Policie České republiky

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, nadací Konto Bariery a spolkem Bezpečná společnost připravilo sportovně charitativní akci s názvem „Přes bariéry s policií“.

V rámci Územního odboru Praha venkov východ si studenti maturitních ročníků středních škol a střední odborné školy pod vedením instruktorů Školního policejního střediska zkusili složit test fyzické způsobilosti potřebný pro přijetí k policii ČR. Generální partner za účastníky zaplatil „startovné“, které se následně dostane prostřednictvím nadace Konto Bariéry vybrané osobě, která pomoc potřebuje. Naší snahou bylo vybrat co nejvyšší finanční částku pro Filípka (4 roky), který se narodil se vzácnou genetickou vadou.

Další podrobnosti zde: Přes bariéry s policií – Policie České republiky

prap. Veronika Borovičková
8. listopadu 2023

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.11.2023