Překážka na vozovce zmizela

6.11.2019 v 09:18 hod. jsme byli požádáni Policií ČR, že  v ul. Zápská leží na silnici předmět asi 2m velký. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že komunikace je průjezdná, žádná překážka zde není. Šetřením na nedaleké stavbě bylo zjištěno, že při navážce stavebního materiálu na stavbu, došlo k náhodnému sesunu palety s materiálem na vozovku. Stavbaři ihned sjednali nápravu a místo uklidili před naším příjezdem.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.11.2019