Před spravedlností se neschoval

27. 04. 2019 v 14:55 hod. při hlídkové činnosti, ve Výletní ulici, spatřili strážníci muže, který když uviděl vozidlo městské policie, rychlým krokem zašel do restaurace a tento manévr vzbuzoval dojem, že se chce ukrýt. Muž ovšem byl strážníkům již známý pro svou trestní minulost a proto se za ním vydali do prostor restaurace, kde jej nalezli a byl provedena perlustrace v policejních evidencích. Tím bylo zjištěno, že na muže je vydá příkaz k zatčení. Po tomto byl muž eskortován a předveden na policejní služebnu, kde byl předán k dalším úkonům.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    15.5.2019