Pomohli jsme zdolat překážku

24. 05. 2019 v 08:25 hod. oznámil jeden z místostarostů, že na Komenského náměstí z nějakého vozidla spadla paleta do vozovky a způsobuje komplikace v provozu. Naše hlídka se ihned dostavila na místo a v daném místě bylo nutné chvíli usměrňovat dopravu tak, aby druhý strážník mohl bezpečně překážku provozu odstranit. Poté byl provoz plně obnoven.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    17.6.2019