Pomoc se sovou

6. 8 .2023 v 15:20 se na MP telefonicky obrátila občanka, která nalezla u ZŠ Na Výsluní poraněnou sovu. Požádala o pomoc, jak naložit s tímto dravcem. Informace o nálezu byla předána pracovníkovi Polabského spolku pro záchranu ohrožených druhů a následně bylo zajištěno předání sovy do péče tohoto skvělého spolku.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.8.2023