Pomoc řidiči

26. 8. 2020 v 23:15 hod. při hlídkové činnosti objevili strážníci sjezdu z D10 ve Staré Boleslavi vozidlo, které stálo v dělicích čarách a mělo puštěné varovné osvětlení. U vozidla se nacházel řidič, který uvedl, že mu vozidlo přestalo jet. Proto strážníci pomohli s odtlačením vozidla na bezpečné místo a následně i se pokusila muži pomoc s opravou a zajištěním servisu.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.9.2020