Policie dětem

Policisté připravili další preventivní programy pro děti Základní školy Na Výsluní.

Bezpečné chování dětí:

Dne 7. března 2023 se policejní preventisté věnovali žákům pátého ročníku. Preventivní program byl zaměřen především na zásady bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou. Policisté nastínili různé rizikové situace a děti si vyzkoušely jak se správně zachovat.

Tvoje cesta onlinem:

Policisté dále navštívili dne 8. března tohoto roku žáky šestých ročníků, kteří prošli preventivním programem v rámci projektu „Tvoje cesta onlinem“. Dětem policejní preventistky vysvětlily způsob, jakým s nimi internetoví predátoři manipulují a jak jednoduše se dají získat informace o nich samotných z pouhých fotografií, které zveřejňují. Doporučily také na koho se obrátit a hlavně jakých rizikových ukazatelů si při komunikaci s osobou na sociálních sítích všímat.

Dopravní výchova:

Dne  8. března 2023 se policisté zaměřili také na děti prvních ročníků.   Vysvětlovali jim nejdůležitější zásady bezpečnosti v silničním provozu. Žáci si vyzkoušeli správné přecházení po přechodu pro chodce a zopakovali si význam jednotlivých dopravních značek. Nechybělo ani připomenutí důležitosti viditelnosti osob, kterou lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z reflexních materiálů.

por. Bc. Lucie Nováková
komisař
P ČR Praha venkov – VÝCHOD

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    13.3.2023