Pokousaný muž

27. 10. 2020 v 16:25 hod. byla naše hlídka vyznána Policií ČR k prověření oznámení o muži, který byl v Popovicích pokousán psy. Po příjezdu na místo, muž označil dům, odkud psy vyběhly a kam zase utekly poté, co jej pokousaly. Zde byla nalezena majitelka psů, která doložila očkovací průkazy všech psů s řádným očkováním. Poškozený, s ohledem na to že se jednalo o povrchové zranění, nechtěl víc řešit. Přesto byla chovatelka poučena o řádném zajištění psů a případné sankci v případně opakovaná incidentu.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.11.2020