Pobuda v zastávce neunikl velkému bratru

28. 11. 2019 v 11:31 hod. bylo strážníkem obsluhujícím kamerový systém zjištěno, že na autobusové zastávce na náměstí sedí muž zanedbaného zjevu a mravů. Tento kouřil a popíjel z láhve a tak jej prověřila hlídka. Ta zjistila, že se jedná o muže bez domova a tudíž uložená pokuta by byla nedobytná a proto muži důrazně domluvili a vyzvali ho, aby po sobě uklidil nepořádek v zastávce a byl vykázán z místa.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    10.12.2019