Pil, řídil, nesvítil…

16. 03. 2019 ve 02:25 hod. při hlídkové činnosti, na Martinovské ulici, strážníci spatřili vozidlo, kdy se jeho řidič začal chovat podezřele a to tak že když spatřil naše vozidlo, tak zhasl světla vozidla. Z toho důvodu, jej strážníci zastavili a při následné kontrole zjistili, že muž za volantem nevlastní řidičský průkaz a při dechové kontrole nadýchal 1,25‰ alkoholu. Z těchto důvodů hlídka muže vyzvala, aby setrval na místě a byla přivolána Policie ČR, která si muže převzala, neboť bylo podezření, že se muž dopustil přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.3.2019