Parkování ve městě – rezidentní a abonentní karty

V pátek 15. ledna 2021 byl zahájen příjem žádostí o rezidentní a abonentní parkovací karty na placených zónách ve městě.

V brandýské části města jde o tyto ulice: Karla Tájka, Petra Jilemnického, spojnice mezi ulicemi K. Tájka a P. Jilemnického (přiřazena k ul. K. Tájka), Michalovická, parkoviště u obchodního centra Labe v ul. F. X. Procházky.

ulice počet stání celkem
Masarykovo náměstí 28
Petra Jilemnického 10
Karla Tájka 43
Michalovická 16
F. X. Procházky 32

Od 1. března 2021 bude systém rezidentního/abonentního parkování spuštěn i v dalších částech města. Konkrétně v těchto lokalitách:

ulice počet stání celkem
Plantáž 52
Rolnická (pouze rezidentní stání) 23
Družstevní (pouze rezidentní stání) 25
Jungmannova 37
Mělnická 5

Do konce ledna 2021 proběhnou informační schůzky s předsedy SVJ, BD a vlastníky domů v ul. Plantáž, kterých se bude týkat omezení parkování v okolí jejich bydliště.  V boleslavské části města se bude jednat o část ul. Mělnická (5 stání od č.p. 2 po výjezd z parkoviště před MěÚ) a ul. Jungmannova. Ulice Rolnická a Družstevní v brandýské části města, budou zařazeny pouze do zóny rezidentního stání.

O parkovací karty můžete žádat u Technických služeb Brandýs – Boleslav s.r.o. Kontaktní osobou je paní Tereza Ježková na emailu jezkova@tsbb.cz.

Prodej bude probíhat podle tohoto klíče: Nejprve budou vydávána povolení pro jedno vozidlo rezidenta. Až poté (pokud bude volná kapacita míst) bude možné žádat o povolenku také pro druhé vozidlo. Následně přijdou na řadu abonentní stání pro osoby, které mají v místě provozovnu, pracoviště, nemovitost, pronajatý byt atd.

Na daných placených zónách nebude již možné, aby po skončení doby zpoplatněného parkování (PO-PÁ 7-17, SO 7-13), parkoval na místě kdokoliv. Tato místa budou i ve večerních a nočních hodinách (a o víkendech) určena pouze pro držitele oprávnění pro rezidentní či abonentní stání.

25.1.2021 -raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    25.1.2021