Padlá větev v Houštce

25. 8. 2020 v 10:10 hod. strážníci zjistili, že na jedné z cest, proti vstupu na stadión leží velká větev a tvoří překážku pro pěší a cyklisty. Proto ji svépomocí odtáhli do trávy. O věci byl informován ředitel Technických služeb, který zajistil odvoz větve a kontrolu stromů, zda nejsou narušeny další větve, kdy by hrozil pád větve.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.9.2020