Otrávená srna

24. 3. 2020 v 9:35 hod. telefonicky oznámil občan, že na poli u Hrušovského rybníku, je patrně zraněná srnka. Hlídla po příjezdu na místo zjistila, že skutečně zde leží, ale nemá žádné zjevné zranění. Proto strážníci požádali o pomoc Polabský spolek ochránců přírod, kde jim bylo sděleno, že se jedná patrně i otravu výhonky řepky, což se v této době děje často a že si pro zvíře přijedou, což bylo následně učiněno.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.4.2020