Opilý a ještě hulvát

27. 6. 2019 ve 22:28 hod. bylo oznámeno, že z jedné zahrádky ze staroboleslavské restaurace je slyšet hluk. Na místě strážníci našli sedět pět hostů a vyzvali je k utišení, přičemž na to nereagovali a tak byli vyzváni k prokázání totožnosti, což všichni udělali, jen jeden muž začal být agresivní a vulgární. Z toho důvodu byl vyzván k upuštění od tohoto jednání, ale na což nereagoval a tak, za použití donucovacích prostředků, byl odveden do služebního vozidla a předveden na Policii ČR, kde byla zjištěna i jeho totožnost. Jedná se o muže z Prahy (28 let). Své jednání teď bude vysvětlovat u přestupkové komise.

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.7.2019