Noční úklid

3. 10. 2020 v 02:05 hod jsme obdrželi hlášení od Policie ČR, že v restauraci u ul. I. Olbrachta se pohybují lidé, i když by byla být od 22:00 hod. uzavřená. Po příjezdu na místo, se zde nacházel provozovatel restaurace s dalšími osobami. Dle jejich sdělení, prováděli desinfekci a sanaci provozu restaurace. I přesto, jim bylo doporučeno, aby si činnost nechali po 6. hodině ranní a opustili provozovnu. Tomu bylo vyhověno a zanechali činnosti a opustili místo.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.10.2020