Neklečel jen tak…

12. 10. 2023 v 12:50 hod. hlídka MP prováděla hlídkovou činnost na brandýském náměstí, přičemž si všimla muže klečícího autobusové zastávce. Strážníci ihned muže kontaktovali a zjišťovali co se mu stalo. Muž jim sdělil, že si doma zapomněl vzít léky a udělalo se mu špatně a že postačí, že když mu pomohou vstát a dojít domů, že tyto stavy zná. Strážníci muže tedy odvezli domů, kde si muž vzal své léky a udělalo dobře.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    28.11.2023