Někdy se zkrátka zapomene

24.7.2023 21:06 hod. při hlídkové činnosti si v ul. Chobotská, strážníci povšimli vozidla Seat, které mělo stažené okénko. Obhlídkou místa nebyl nikdo v okolí nalezen a pak tedy perlustrací bylo zjištěno, že se jedná o vozidlo evidované na leasingovou společnost. Proto jsme zapátrali ve svých evidencích kontrol a našli jsme provozovatele. Následně se povedlo na muže dozvonit a tento si zkontroloval a uzamkl vozidlo, aby nelákalo nenechavce.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.8.2023