Někdy jsme i dopraváci

20. 7. 2020 v 13:40 hod. při hlídkové činnosti na brandýském náměstí hlídka zjistila dopravní nehodu u křižovatky s ul. K. Tájka. Nikdo nebyl při nehodě zraněn a tak se řidiči na místě dohodli, že nehodu vyřeší bez asistence dopravní policie. Strážníci po dobu sepisování na místě usměrňovali dopravu, tak aby nebyla omezena průjezdnost místa. Po odjezdu z místa, v 14:05, cestou do boleslavské části města, spatřili další nehodu poblíž budovy U Karla. I zde se nehoda obešla bez zranění a byly splněny i další podmínky, aby mohla být nehoda vyřešena pouze mezi řidiči.  I zde, jsme po dobu odklízení následků nehody, usměrňovali kyvadlově provoz do vyřešení nehody.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    20.8.2020