Nehoda pod kamerami

27. 5. 2019 v 15:11 hod. telefonicky oznámila občanka, že na ul. Ivana Olbrachta v křižovatce u spořitelny došlo k dopravní nehodě. Na místě bylo zjištěno, že žádný s účastníků nehody není zraněn a nepožaduje ošetření. Poté oba řidiči uvedli, že již došlo k dohodě mezi nimi a viník se svým zaviněním souhlasil, a proto již začali vyplňovat protokol o nehodě. Mezitím bylo zjištěno, že nehoda je i zaznamenána na kamerovém systému. Proto strážníci označili sprejem pozici vozidla a byl plně obnoven provoz na komunikaci. O věci byla informována i Policie ČR.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    17.6.2019