Nech brouka žít

28. 4. 2020 v 17:35 hod. nám telefonicky oznámil občan, že v lesoparku Houšťka je poškozený herní prvek. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o dekorační prvek – dřevěný brouk.  Toto někdo utrhl a volně položil na odpočinkové klády. Strážníci brouka zajistili a odvezli na služebnu, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození nebo odcizení. Celá věc bude nahlášena správcovské firmě a brouk bude předán, aby byl vrácen na původní místo

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.5.2020