Nebezpečné rozvody

12. 04. 2019 v 14:17 hod. se na nás obrátil občan, který oznámil, že u jednoho z domů poblíž ul. Pražská je otevřená rozvodná skříň a hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Strážníci se ihned dostavili na uvedené místo a zde dvířka provizorně uzavřela a zabezpečila vymezovací páskou MP se zákazem vstupu. Mezitím byla informována firma, která má dům ve správě, kde byla strážníkům přislíbena oprava. V 14:47 hod. byla pracovníkem správcovské firmy podána zpráva o zabezpečení rozvodné skříně.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    15.5.2019