Našla se ovce

08. 05. 2019 v 12:45 hod. bylo oznámeno občankou, že k ní na zahradu, v ulici U Vodojemu, vběhla ovce. Strážníci se vydali na místo, kde se spojili s oznamovatelkou a provedli šetření za účelem zjištění vlastníka nalezené ovce. Toto šetření bylo bezvýsledné, a proto bylo telefonicky dohodnuto s kastelánem místního zámku, že ovci přijme do chovu na zámku, do dočasné péče, než se podaří zjistit majitele anebo než se o ovečku přihlásí.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    15.5.2019