Nález telefonu

30. 6. 2020 v 19:59 hod. se na operační středisko MP obrátila občanka, která v ul. Zahradnická, nalezla mobilní telefon, v jehož pouzdru byla stokorunová bankovka. Následně bylo na telefon voláno majitelkou, která jej hledala. Po zjištění, že je uložen u MP, tak si pro něj majitelka a byl ji předán.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    20.8.2020